UAB "PRORENSTA"
Teikiame įvairaus pobūdžio statybos ir remonto ar rekonstravimo darbų paslaugas Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniams bei fiziniams asmenims.
 
 
UAB "PRORENSTA"
Įsikūrusi 2013 metais vykdo darbus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais - statybos techniniais reglamentais, respublikinėmis statybos normomis ir taisyklėmis, darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais, metodikomis, rekomendacijomis bei kitais techniniais galiojančiais dokumentais, reglamentuojančiais statybą, remontą ar rekonstrukciją.

PRORENSTOS PASLAUGOS